UTBILDNINGAR OCH CERTIFIKAT

Vi arbetar för att hjälpa er verksamhet, inte bara genom uppdraget vi får i form av projektering eller projektledning. Vi ämnar att öka lönsamheten i projekten. Våra certifikat och utmärkelser visar på att vi är en smidig samarbetspartner som förstår vikten av att erat projekt blir vinstdrivande.

BEHÖRIG INGENJÖR INBROTTSLARM

Vår certifiering enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 1016 för inbrottslarm är en garanti och kvalitetsstämpel som visar att vi kan projektera, installera samt uppfylla de krav som ställs på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar.

Utbildningen hålls av Stöldskyddsföreningen och och certifieringen utfärdas av SBSC/SCAB

BEHÖRIG INGENJÖR KAMERABEVAKNING

Vår certifiering enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 1062 för Kamerabevakning är en garanti och kvalitetsstämpel som visar att vi kan projektera, installera samt uppfylla de krav som ställs på dig som installatör av kamerabevakningsanläggningar.


Utbildningen hålls av Stöldskyddsföreningen och och certifieringen utfärdas av SBSC/SCAB

AUTOCAD & MICROSTATION

Vi är certifierade inom Autocad och Microstation. Men arbetar även med enklare verktyg som Visio och Bluebeam för mindre handlingar.

Oavsett storlek på uppdraget står vi redo att hjälpa er verksamhet i just det formatet som ni är bekväma med!

MARKNADSEKONOMISK UTBILDNING

Vår marknadsekonomiska profil bygger på certifieringar hos
IHM Business School inom följande områden:  
Business Management, Business & Finance, Verksamhetsstyrning, Projektledning samt erfarenhet av att implementera alla dessa områden i praktiken.


Business Management ger en helhetssyn på vad som gör ett företag lönsamt. Business Finance ger förståelse för den ekonomiska effekten och förståelse för vilka styrmedel som krävs för att generera överskott och kassaflöden som ökar konkurrenskraft och lönsamhet på kort och lång sikt. Verksamhetsstyrning ökar
förmågan att sätta tydliga, mätbara mål, utveckla effektiviteten i processer och skapa rätt förutsättningar för hög prestation.